Wat zijn echte infraroodstralers volgens DIN-EN IEC 60675-3?

IEC60675-3 is een nieuwe norm van de Internationale Elektrotechnische Commissie die de criteria definieert voor het meten van de stralingsefficiëntie van directe elektrische verwarmers en hoe hoog deze moet zijn om als echte infraroodverwarmers te worden beschouwd.

Volgens Dr.Ing. Peter Kosack, Leitfaden Infrarotheizung, geeft de stralingsefficiëntie aan hoeveel van de geleverde elektrische stroom als infraroodstraling naar de oppervlakken van de kamer wordt verzonden, en dit is het belangrijkste kwaliteitskenmerk. De minimaal te behalen waarde bedraagt 40 procent. Zodra deze drempel is bereikt, is de warmteafgifte die wordt overgedragen door infraroodstraling groter dan die van elk van de andere twee soorten warmteoverdracht, dat wil zeggen zowel convectie als warmtegeleiding.

Sundirect heeft afgelopen maart samengewerkt met de TU Dresden om de stralingsefficiëntie te meten volgens de IEC60675-3 standaard. Het behaalde stralingsrendement bedroeg 70,8% bij montage aan het plafond, wat ruimschoots de minimumeisen van de IEC60675-3 norm overtrof.

Stralingsefficiëntie is een van de belangrijkste kwaliteitskenmerken van infraroodstralers en Sundirect is trots op de uitzonderlijke prestaties van onze infraroodpanelen in deze test, wat eens te meer de kwaliteit van onze producten bewijst.


ONTDEK MEER

PE-Plus Serie

Infrarood paneelverwarming met frame

IC-Plus Serie

Frameloze paneelverwarmer

Smart 2.0 Pro

Draadloze WiFi-thermostaat

Smart plug

Plug-in draadloze WiFi-thermostaat

SundirectStralingsefficiëntie Van Infraroodpaneelverwarmers